Menu

Privacy statement

SchoenspannersShop.nl is onderdeel van JT Webshops, 

 

Ons privacybeleid

Ons privacy statement. Zo weet u precies wat uw rechten en onze plichten zijn. 
Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Daarom hechten wij ook veel waarde aan privacy en dus ook aan het beschermen van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

JT Webshops is verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Hieronder leggen u dan ook graag uit wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met JT Webshops, of u nu klant bent of bent geweest. Ook geldt dit statement voor potentiële klanten of als u onze website(s) bezoekt.

 

JT Webshops kan het privacy statement wijzigen. U kunt ons laatste privacy statement altijd op deze website bekijken. De ingangsdatum van dit privacy statement is 14 mei 2018  met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

 

Wanneer leggen wij uw gegevens vast? 

Dit doen wij op het moment dat u een order plaatst bij één van onze webshops, op het moment dat u per e-mail of via het contactformulier contact met ons opneemt en op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

 

 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 

Wij leggen verschillende persoonsgegevens vast. Denk hierbij aan uw voor- en achternaam, factuur- en leveradres, emailadres en telefoonnummer. Indien u per overboeking betaald, dan leggen wij ook uw bankrekeningnummer vast. 

 

 

Doel van de gegevensverwerking 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld anders dan de partijen die hieronder worden genoemd. 

 

MailChimp 

Wij versturen onze digitale nieuwsbrieven via MailChimp. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en houdt bij of e-mails worden geopend en gelezen.  

 

 

MultiSafepay 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw NAW gegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

 

Feedback Company 

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Feedback Company. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.    

 

MyParcel 

Als u een bestelling bij ons plaatst dient deze op het aangegeven afleveradres te worden bezorgd. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van deze verzendingen. My Parcel heeft de fysieke bezorging middels een contract uitbesteed aan PostNL. Myparcel geeft uw NAW gegevens derhalve door aan PostNL. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. MyParcel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.    

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In sommige gevallen kan JT Webshops op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht om uw persoonsgegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. . 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Deze rechten heeft u 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Recht op inzage van uw persoonsgegevens 

U heeft het recht om te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij ze gebruiken.  Wilt u uw gegevens inzien, stuur ons dan een brief of een email. Vraag om inzage in uw persoonsgegevens en geef uw naam, adres en telefoonnummer aan ons door. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Wij vragen u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.  

 

Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens 

U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen als wij deze onjuist of onvolledig hebben verwerkt.

Wilt u uw persoonsgegevens laten wijzigen, neem dan contact met ons op per email of brief en geef aan welke persoonsgegevens we moeten wijzigen en waarom. 
Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Wij vragen u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. 

 

Recht op verwijderen van uw persoonsgegevens 

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan in de volgende gevallen:
- uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld;
- u de toestemming voor verwerking hebt ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; 

Wilt u persoonsgegevens laten verwijderen,neem contact met ons op en geef aan welke persoonsgegevens  u wilt laten verwijderen en waarom. Omdat het om persoonsgegevens gaat, vragen wij u om een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs. Wij vragen u dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Tip: Kijk op de website van de Rijksoverheid hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs aan ons doorgeeft.

U ontvangt binnen een maand een reactie van ons. Het kan zijn dat we niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen. We zijn namelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst.  

 

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking per post of email aan ons kenbaar maken. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

 

Cookies / Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. 

 

Contactgegevens 

JT Webshops 

Leenderbos 18 

1447 TT Purmerend 

Klantenservice@jtwebshops.nl