Menu

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

-          Aan:          

JT Webshops

Leenderbos 18

1447 TT Purmerend

klantenservice@jtwebshops.nl

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

Initialen:

 

Achternaam:

 

-          Adres consument(en)

 

Straat en huisnummer:

 

Postcode:

 

Plaats: 

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.