Menu

Wilt u een bestelling retourneren?
Het kan zijn dat u een bestelling wilt retourneren. Dit is de eerste 30 dagen na ontvangst van het pakket mogelijk. Stuur de goederen inclusief de meegestuurde factuur en het ingevulde retourformulier retour aan:

JT Webshops
Leenderbos 18
1447 TT Purmerend

U dient zelf de verzendkosten van het retourneren te voldoen.

Wij vergoeden alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Indien u heeft aangegeven dat u het aankoopbedrag van Schoenspannersshop teruggestort wilt krijgen, geef dan ook het bankrekeningnummer op waarop u het aanschafbedrag wenst te ontvangen. Na ontvangst en controle van de retourzending zal JT Webshops, het moederbedrijf van Schoenspannersshop, het aanschafbedrag op uw rekening storten. Hiervoor staat een termijn van 14 dagen, normaliter storten wij het bedrag binnen 2 dagen op de opgegeven rekening.